Home Theme Ask me anything Submit

do you ever get in those moods where you don’t feel like reading and you don’t feel like being on the internet and you don’t feel like watching a show and you don’t feel like sleeping and you don’t feel like existing in general

(Source: ughjohnwatson)

Jooksu pealt

                             tahaks..
tahaks olla Sinu kevad
tahaks olla vallatu suvi
sume sügis ja talv
ja samas aastaaeg viies
selline valmiskirjutatud romaan
samas tühipaljas leht
millele - Sina -
kirjutada saaksid
et oleksin mina
ja et oleks minus
veidi ka Sind
sest ainult nii mind näed
nagu end näen
nagu sind näen
end nägemas
                         Näed?

Justnimelt - nägid -
sest nagu ütles Kersna
    «esimene armastus
     on nagu esimene lumi -
     ta kipub ära minema»

ja mina oma lindvabade
aastaaegade vahelduvatega
ei püsi alati samasugusena
ja ei püsi ka alati paigal -
vahest on elu
muutnud mu lausa
liialt kiireks -
liialt kiirelt mööduvaks

     Ja ma ei taha,
       ma siiralt ei taha
     et minust saaks
     minu eelmine -
          peig
          keda pidin suudlema
          jooksu pealt

(alastitumevalge:)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter